Tanie noclegi koło Częstochowy w pobliżu Jury Krakowsko - Częstochowskiej.
 
A A A

Kaplica Matki Bożej z Obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus, zwanej także Czarną Madonną, jest najważniejszym celem przybywających na Jasną Górę pielgrzymów. To sprzed ołtarza Matki Bożej wyruszali polscy królowie na wyprawy wojenne, przed nią składali dziękczynne wota. Wota Matce Bożej złożył również Papież Jan Paweł II. Złota róża i przestrzelony podczas zamachu na Ojca Świętego pas umieszczone są obok obrazu Czarnej Madonny. Kaplica Matki Bożej Częstochowskiej składa się z trzech części wznoszonych w różnych okresach. Najstarsza - gotycka stanowi dzisiejsze prezbiterium i ozdobiona jest hebanowo-srebrnym ołtarzem z XVII wieku. Druga - barokowa - przyozdobiona jest wotami, stanowiącymi wyraz wdzięczności Matce Bożej za otrzymane łaski. Trzecia część Kaplicy pochodzi z początku XX wieku.
Bazylika Jasnogórska - Kościół pod wezwaniem św. Krzyża i Wniebowzięcia Matki Bożej - nosi od 1906 roku tytuł Bazyliki. Barokowe wnętrze zdobione bogatą dekoracją sztukatorską i malarską. Sklepienie Bazyliki pokrywa fresk z końca XVII wieku autorstwa Karola Dankwarta. Główny ołtarz przedstawia Wniebowzięcie Matki Bożej. W nawie kościoła znajdują się trzy boczne kaplice: Serca Jezusowego, Świętych Relikwii i kaplica św. Pawia Pierwszego Pustelnika - patriarchy Zakonu Paulinów.

Wieża Jasnogórska jest najwyższym punktem Jasnej Góry i obecnie jedną z najwyższych wież kościelnych w Polsce, ma 106 metrowi 30 centymetrów wysokości. Obecny kształt, uformowany przez coraz węższe, nakładane na siebie kwadratowe piętra, zyskała w 1906 roku.

Na piątą kondygnację, z której można obejrzeć całą okolicę, prowadzi 516 stopni. Nad pierwszą kondygnacją zamontowany został zegar z 36 dzwonami i dzwonkami, które wygrywają melodie pieśni maryjnych. Na narożnikach środkowej kondygnacji ustawiono cztery figury: św. Pawia Pustelnika, św. Floriana, św. Kazimierza i św. Jadwigi. Najwyższą, piątą kondygnację zdobią posągi św. Leona Wielkiego, św. Grzegorza z Nazjanzu, św. Augustyna i św. Ambrożego.

Refektarz - należy do najciekawszych obiektów, stanowiących o bogactwie artystycznym klasztoru jasnogórskiego. Wybudowano go w drugiej połowie XVII wieku. Sufit pokrywa bogata sztukateria i polichromia. Autorem tej urzekającej swą wielkością i bogactwem jadalni klasztornej jest Karol Dankwart. Refektarz służy zakonnikom do spożywania codziennych posiłków, na przestrzeni wieków był miejscem podejmowania przez nich wybitnych osobistości. W1670 roku odbyło się tu przyjęcie weselne po ślubie króla polskiego Michała Korybuta Wiśniowieckiego z Eleonorą Austriacką. W refektarzu, który jest jedną z najpiękniejszych sal reprezentacyjnych klasztoru, paulini goszczą głowy państw, kardynałów i biskupów oraz księży pielgrzymów.

Biblioteka - podzielona jest na dwie części: starą i nową. W starej bibliotece zgromadzono ok. 8 tysięcy starodruków oraz średniowieczne rękopisy iluminowane, w tym unikalne egzemplarze z królewskich zbiorów Jagiellonów. Sklepienie biblioteki zdobią freski z pierwszej połowy XVIII wieku. Księgi przechowywane są w drewnianych futerałach oprawionych w skórę ze złoconymi wytłoczeniami. Ozdobą biblioteki są również wspaniałe szafy biblioteczne i intarsjowane stoły - dzieło paulina, brata Grzegorza Wożniakowica. Ta część biblioteki jasnogórskiej jest dostępna dla zwiedzających tylko za zgodą Ojca Przeora. Nowa biblioteka jest ogólnodostępna i czynna w czwartki w godzinach 9.00 -17.00.

Zakrystia - między Bazyliką i Kaplicą Matki Bożej znajduje się zakrystia, wzniesiona w latach 1653 -1659. Jej sklepienie dekorują freski wykonane pod koniec XVII wieku przez Karola Dankwarta. Ściany boczne zdobią dużych rozmiarów XVII-wieczne obrazy, ukazujące życie pustelników. Szafy zakrystyjne pochodzą z połowy XVII wieku. W głębi zakrystii umieszczono ołtarz z figurą św. Wacława, króla czeskiego i z obrazem Chrystusa ukrzyżowanego. Na szczególną uwagę zasługują lawaterz i kropielnica z marmuru dębnickiego (1740), znajdujące się przy wejściu do zakrystii.

Kaplica Pamięci Narodu - znajduje się w siedemnastowiecznej dzwonnicy, usytuowanej pomiędzy Bazyliką a pomnikiem Ojca Kordeckiego, bohaterskiego obrońcy Jasnej Góry. W Kaplicy Pamięci Narodu znalazły miejsce urny z ziemią zroszoną krwią walczących o wolną Polskę powstańców z 1831 i 1863 r„ żołnierzy I wojny światowej, wojny obronnej przeciw bolszewikom w 1920 r. oraz żołnierzy walczących na frontach II wojny światowej (Westerplatte, Monte Cassino, Tobruk, Narvik. Arnhem. Falaise, Kołobrzeg). Są tu prochy powstańców warszawskich (1944), żołnierzy Armii Krajowej, pomordowanych w hitlerowskich obozach zagłady, więzieniach oraz w stalinowskich łagrach.

Sala Maryjna - na miejscu starego budynku, usytuowanego po prawej stronie bram wejściowych do Sanktuarium i służącego za mieszkanie dla pracowników, zbudowano po 1920 r. spowiednicę. W latach pięćdziesiątych została ona przemieniona na Salę Maryjną. Od tego czasu służy różnym jasnogórskim wystawom związanym z życiem Kościoła w Polsce. Obecnie znajdują się tu, między innymi, pamiątki po Prezydencie II Rzeczypospolitej Ignacym Mościckim, po Prymasie Stefanie kardynale Wyszyńskim, świadectwa martyrologii Polski w XX wieku oraz kolekcja świec wotywnych z całego świata.
Wary Jasnogórskie - pozostałość dawnych umocnień klasztoru. Budowę wałów rozpoczęto z inicjatywy Zygmunta III Wazy w 1620 roku. Przebiegiem prac nad fortyfikacją interesował się król Władysław IV. Powstała czworokątna twierdza z charakterystycznymi bastionami na ostrożach, otoczona gotycką fosą i wałami ziemnymi. Twierdza wytrzymała trzy oblężenia - Szwedów w 1655 roku. Rosjan w 1771 r. i Austriaków w 1809.

Droga Krzyżowa - w parku klasztornym, który otacza z trzech stron mury Sanktuarium (dawne fosy fortecy), zbudowano w latach 1900 -1913 drogę krzyżową, wykonaną według projektu Stefana Szyllera. Na monumentalnych cokołach z potężnych głazów i polerowanego granitu znajdują się odlane w brązie figury stanowiące 14 stacji, autorstwa warszawskiego rzeźbiarza Piusa Welońskiego.
Stało się już tradycją jasnogórskich pielgrzymek, że każda niemalże grupa odprawia tu nabożeństwo drogi krzyżowej. Pątnicy często przechodzą od jednej stacji do drugiej na kolanach.

Bastiony - ostroża dawnych fortyfikacji czworokątnej twierdzy jasnogórskiej rozbudowane w pierwszej połowie XVIII wieku. Obecnie spełniają rolę miejsc widokowych na wałach jasnogórskich. Otrzymywały nazwy od nazwisk swych fundatorów:
Bastion południowo - zachodni - Lubomirskich ( nazywany św. Barbary):
Bastion północno - zachodni - Morsztynów (Bastion Św. Rocha);
Bastion północno - wschodni - Szaniawskiego (nazywany Św. Trójcy);
Bastion południowo - wschodni - Potockich (nazywany też Królewskim. Kordeckiego lub Św. Jakuba).

Bastion Świętego Rocha -jedyny zachowany do dziś fragment „Fortalitium Marianum". Twierdzę Jasnogórską, nazwaną w 1639 roku przez króla Władysława IV Wazę „Fortalitium Marianum" obsługiwała załoga wojskowa. Twierdza ta była jedną z wielu warowni Rzeczypospolitej, jednak przypisuje się jej wyjątkowe znaczenie. Stanowiła obronną rezydencję Matki Bożej Jasnogórskiej. Bastion Świętego Rocha został odkryty podczas prac remontowych i konserwatorskich bastionu północno-zachodniego w latach 90. XX w. Po modernizacji i przekształceniu służy jako miejsce ekspozycji militariów i pamiątek zrywów narodowych.
We wnętrzu bastionu udostępniono do zwiedzania mury i trasę prowadzącą przez kazamaty artyleryjskie, z których prowadzona była obrona fortyfikacji w okresie potopu szwedzkiego. Dla uczczenia obchodów Jubileuszu 350-lecia Obrony Jasnej Góry, została tu ustawiona makieta „Panorama oblężenia klasztoru jasnogórskiego" autorstwa Romana Gustawa Woźniaka, krakowskiego artysty.
Czynne w godz. 9.00-17.00, listopad - luty 9.00 -16.00.

MUZEA I GALERIE

Skarbiec - mieści się ponad zakrystią. Powstał w drugiej połowie XIX wieku. Jego wnętrze projektował architekt Adam Szyszko-Bohusz. Zwiedzającym udostępniono jako ekspozycję część skarbów i wotów o wysokiej wartości artystycznej, ofiarowanych Jasnej Górze przez królów, szlachtę, magnatów, biskupów, papieży i prosty lud, przez ludzi sławnych i ludzi nieznanych. Najstarsze pamiątki znajdujące się w Skarbcu, pochodzą z początku XV wieku. Największa część zbiorów sięga XVII stulecia. Wśród zgromadzonych eksponatów znajdują się szaty i naczynia liturgiczne, obrazy i blachy wotywne, a także przedmioty świeckie: biżuteria, ordery, medale i militaria. Należy wyróżnić: XV-wieczny ornat węgierski, monstrancję z 1542 roku, krzyż relikwiarzowy z 1510 roku, dary ślubne Habsburgów oraz dary królewskie Michała Korybuta Wiśniowieckiego, królowej Bony, Augusta III Sasa, Stefana Batorego, królowej Eleonory oraz Jana III Sobieskiego. Wota prezentowane w Skarbcu to także dary od: Mikołaja Radziwiłła, Tadeusza Kościuszki, 0. Augustyna Kordeckiego, Melchiora Wańkowicza, prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego oraz dary papieskie.
Czynny codzienniewgodz.9.00-17.00, listopad-luty 9.00-16.00.

Muzeum 600-lecia Jasnej Góry - znajdujące się w budynku dawnej drukarni klasztornej prezentuje ekspozycję podzieloną tematycznie na trzy części: historię zakonu, kult obrazu Matki Bożej Częstochowskiej oraz instrumenty muzyczne i rzemiosło artystyczne - w tym ryngrafy, portrety trumienne i epitafijne. Zgromadzono tu także dary ofiarowane przez więźniów obozów koncentracyjnych i ludzi internowanych w latach osiemdziesiątych. Są to wota o niezwykle głębokiej wymowie religijnej i patriotycznej.
Czynnewgodz.9.00-17.00. listopad - luty 9.00 -16.00.

Sala Rycerska - reprezentacyjna, wczesnobarokowa sala Jasnej Góry, przylegająca do górnej części Kaplicy Matki Bożej. Została wybudowana w 1647 roku; pełniła funkcje sali dysput, zebrań i zjazdów. W Sali Rycerskiej król Jan Kazimierz udzielał audiencji i przewodniczy! obradom senatorów. W 1936 roku odbył się w niej Pierwszy Synod Plenarny odrodzonej Polski. Zgromadzono tu XVII-wieczne obrazy, przedstawiające ważniejsze wydarzenia z dziejów klasztoru.
Czynna codziennie w godz. 5.00- 21.30.

Golgota Jasnogórska Jerzego Dudy-Gracza - na górnej kondygnacji wejściowej części kaplicy Matki Bożej, tzw. przybudówki, znalazło swoją lokalizację osiemnaście dużych obrazów Jerzego Dudy-Gracza, które wprowadzają nas w świat pełen niepokojów współczesności. Duda-Gracz zawsze przedstawiał świat realnych ludzi: nieco zdeformowanych, brzydkich, gorszych, śmiesznych lub żałosnych. Na tle tego dziwacznego tłumu postaci współczesnych i historycznych, codziennych i świątecznych, typowych i wyjątkowych artysta ustawia cierpiącego, jakże ludzkiego Chrystusa, pozbawionego powabu, upokorzonego i zwycięskiego zarazem: Jezusa, do którego każdy z nas może zbliżyć się ze swoim cierpieniem bez obawy odrzucenia. Jerzy Duda-Gracz nie traktuje bowiem Męki jako wydarzenia historycznego, przeszłego, zamkniętego, już nieaktualnego. Męka Jezusa Chrystusa rozgrywa się tu i teraz, w każdym z nas, a jej świadkami, jeśli nie współsprawcami, jesteśmy wszyscy.
Czynna codziennie w godz. 5.00-21.30.


Jasna Góra informacje
Program Dnia na Jasnej Górze
Jasna Góra otwarta jest w godzinach  5.00 - 21.30
5.30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
6.00 Odsłonięcie Cudownego Obrazu Matki Bożej

Msza święta w Kaplicy Matki Bożej
poniedziałek - piątek o godz. 6.00,7.00,7.30,8.00 (łacińska). 9.30,11.00,15.30,18.30
niedziela i święta: 6.00,7.00,8.00 (łacińska), 9.30,11.00,12.00,15.30,18.30,20.15
sobota: 6.00,6.30,7.00,7.30,8.00.9.00

Msza święta w Bazylice
poniedziałek - piątek: o godz. 5.30,6.00,6.30,7.00,7.30,8.00,9.00
niedziela i święta: 5.30,6.30,8.00,9.30,11.00,13.00,17.00,19.00
sobota: 6.00,6.30,7.00,7.30,8.00,9.00
6.00 - 21.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Adoracji
13.30 - Odsłonięcie Obrazu (w dni robocze)
14.00 - Odsłonięcie Obrazu (w soboty, niedziele i święta)
12.00 - Zasłonięcie Cudownego Obrazu Matki Bożej
(w soboty, niedziele i święta godz. 13.00)
16.00 - Różaniec. W niedziele i święta o godz. 16.15
21.00-Apel Jasnogórski
21.30-4.30 - Czuwanie modlitewne (jeśli jest zorganizowane)
godziny odsłonięcia i zasłonięcia Obrazu mogą ulec zmianie w zależności od natężenia ruchu pielgrzymkowego.

Historia:

Klasztor na Jasnej Górze został on ufundowany przez księcia Władysława Opolczyka dla sprowadzonego z Węgier zakonu Ojców Paulinów. Uroczysta fundacja odbyła się w 1382 roku. a dwa lata później książę Władysław ofiarował klasztorowi sprowadzony z Rusi, otoczony już wówczas kultem i czcią, Cudowny Wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem. Sprowadzenie obrazu spowodowało, że w ciągu kilkunastu lat od chwili fundacji, Jasna Góra stalą się jednym z bardziej znanych miejsc pielgrzymkowych. W XX wieku jasnogórski Wizerunek Matki Bożej nazwano Obrazem Czarnej Madonny.
Według tradycji Obraz Matki Bożej został namalowany przez św. Łukasza Ewangelistę na blacie stołu, przy którym Święta Rodzina modliła się i spożywała posiłki.
Badania wykazały jednak, że Obraz był pierwotnie ikoną bizantyjską, pochodzącą z VI- VIII w., która przez Ruś przywędrowała na Jasną Górę. W 1655 roku Jasna Góra wytrzymała oblężenie wojsk szwedzkich opisane m.in. w „Potopie" Henryka Sienkiewicza. W1656 roku po zwycięstwie nad Szwedami, król Jan Kazimierz w uroczystym ślubowaniu w Katedrze Lwowskiej ogłosił Najświętszą Maryję Pannę Królową Polski.
Cudowny Obraz Matki Bożej został ukoronowany diademami papieskimi w 1717 r„
Ojciec Święty Jan Paweł II wyraził się o Sanktuarium Jasnogórskim jako „... o bijącym sercu Narodu".
Tradycja pielgrzymowania na Jasną Górę sięga początków istnienia Sanktuarium, czyli 1382 r. Przyjmuje się. że Jasna Góra zajmuje obecnie piątą pozycję w świecie wśród miejsc pielgrzymkowych (po Waranasi w Indiach, Mekce w Arabii Saudyjskiej, Lourdes we Francji i Rzymie we Włoszech). Sanktuarium Jasnogórskie odwiedza ok. 4,5 mln pielgrzymów rocznie.
Na Jasną Górę wiedzie około 50 szlaków pielgrzymkowych rozciągających się na terenie całej Polski, a ich długość waha się od kilku do kilkuset kilometrów. Największe natężenie ruchu pątniczego następuje podczas głównych uroczystości maryjnych:

3 maja           - Święto Matki Bożej Królowej Polski
16 lipca          - Święto Matki Bożej Szkaplerznej
15 sierpnia     - Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
26 sierpnia     - Święto Matki Bożej Częstochowskiej -Jasnogórskiej
8 września     - Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
12 września   - Święto Imienia Maryi Panny.

Szczyt ruchu pielgrzymkowego przypada na sierpień. W dniach 8 -15 i 22 - 30 sierpnia przybywa do Częstochowy 75% wszystkich pielgrzymek pieszych.
Szczególny był sierpień 1991 roku, kiedy to na Jasnej Górze odbył się VI Światowy Dzień Młodzieży z udziałem Ojca Świętego. Miasto gościło wtedy ok. 1, 5 miliona młodych ludzi.
Bogata tradycja pielgrzymek na Jasna Górę sięgająca sześciu stuleci i stały się swoistym fenomenem religijnym i społecznym w skali światowej. Skupiają przedstawicieli różnych stanów, zawodów, ruchów, środowisk ze wszystkich parafii w Polsce.

Kalendarium uroczystości jasnogórskich jest dostępne na stronie
www.jasnagora.pl

Spowiedź w godzinach: 6.00 - 20.00
Istnieje możliwość spowiedzi Św. w językach obcych po uprzednim zgłoszeniu w Jasnogórskim Centrum Informacji lub Zakrystii.

Zalew w Zakrzewie – to zbiornik wodny o powierzchni 14 ha, utworzony na Białej Okszy, w pobliżu rezerwatu leśnego „Dębowa Góra”.

Zbiornik od strony południowo-wschodniej otaczają lasy.


Na zalewie znajdują się dwie malownicze wyspy w odległości około 100 m od siebie i powierzchni ok. 10 m² każda. Są siedliskiem licznego ptactwa wodnego.

Kąpielisko na zalewie na Białej Okszy wytyczono zbudowanym na wodzie pomostem w kształcie litery U.

Obok plaży wybudowano przebieralnię. Wzniesiono kilka drewnianych altan, plac zabaw, ławki, zadaszenia. Urządzono ogólnodostępny grill, wytyczone miejsca na ogniska, dwa mola, prysznice.

Dookoła zbiornika biegnie wygodna, spacerowa trasa.

Przy zbiorniku w Zakrzewie znajduje się wypożyczalnia sprzętu wodnego (łódki, kajaki, rowery wodne).

Zbiornik wykorzystywany jest również do wędkowania.

Zalew i jego otoczenie poddane zostały rewitalizacji, mają one stanowić atrakcyjne miejsce wypoczynku i rekreacji w okresie letnim.

Wstęp jest bezpłatny, ceny w wypożyczalni ustalane są na każdy sezon.
Parking

Parking znajduje się obok zalewu.

 

Rezerwat Przyrody „Dzicze Bagno” jest zlokalizowany na południe od wsi Pierzchno. Został sklasyfikowany jako użytek ekologiczny w roku 2002 na powierzchni 12,30 ha w celu ochrony torfowiska przejściowego i niskiego z cennymi i rzadkimi regionalnie gatunkami roślin. Największą osobliwością tego miejsca są ogromne kępy turzyc osiągające wysokość niejednokrotnie do 1,5 m.

Do rezerwatu można dojść z Pensjonaciku Ogrody na piechotę lub dojechać rowerem wyznaczonym szlakiem oznaczonym kolorem zielonym Trasa nr 2 "Szlakowa Wycieczka"

Szlakowa Wycieczka Trasa nr 2 zielona

Trasa: Wręczyca Wielka – rez. Zamczysko – Grodzisko - Pierzchno – użytek ekologiczny „Dzicze Bagno” – Kalej – Wręczyca Wielka
Długość trasy – 23 km
Czas przejazdu – około 3 godz.Ciekawe miejsca:
- rezerwat Zamczysko
- olbrzymia pomnikowa lipa w Pierzchnie
- użytek ekologiczny „Dzicze Bagno”
- prażalnia rud żelaza

Charakterystyka – trasa łatwa, dużo ciekawych miejsc na trasie

Nazwa „Szlakowa wycieczka” pochodzi od tego, że część trasy została wyznaczona po istniejących już turystycznych szlakach, rowerowym – kolor zielony i pieszym – kolor niebieski.

 

Podróż rozpoczynamy przy Urzędzie Gminy we Wręczycy Wielkiej, skąd kierujemy się w prawo. Dojeżdżamy do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną i dalej jedziemy prosto drogą prowadzącą do Kłobucka. Po około 2.5 km dojeżdżamy do końca Wręczycy Małej. Między zabudowaniami o nr 99 i 101 skręcamy w lewo w drogę polną, którą dojedziemy do rezerwatu Zamczysko. Po zwiedzeniu rezerwatu wracamy na drogę główną. Skręcając w lewo dojeżdżamy do wsi Grodzisko. W Grodzisku możemy zobaczyć pomnikowe olsze rosnące przy parkingu przed kościołem. Jadąc dalej ulicą Floriańską docieramy do końca wsi. Podróżując drogą asfaltową dojeżdżamy do skrzyżowania dróg Pierzchno – Kłobuck, kierujemy się na Pierzchno. W Pierzchnie przy gospodarstwie nr 37 skręcamy w lewo w polną drogę, by na końcu zabudowań zobaczyć okazałą pomnikową lipę drobnolistną. Wracamy do głównej drogi i skręcamy w lewo, po około 150 m w prawo, w drogę oznaczoną zielonym szlakiem rowerowym. Po około 1,5 km przejeżdżamy przez użytek ekologiczny „Dzicze Bagno”. Jadąc prosto wyjeżdżamy do miejscowości Kalej, dojeżdżamy do drogi asfaltowej, skręcamy w lewo i po 50 m w prawo, potem prosto 1 km do drogi Częstochowa – Kalej. Przecinamy drogę i jedziemy w naszym ulubionym kierunku, czyli prosto. Po 2 km jazdy wśród zabudowań dojeżdżamy do granicy lasu. Skręcamy w prawo, w leśną drogę i tą drogą przez las około 1,2 km dojeżdżamy do skrzyżowania, na którym podążamy w prawo drogą oznaczoną niebieskim szlakiem turystycznym „Pomników przyrody”, który został wyznaczony z Blachowni do Kłobucka. Jadąc zgodnie z oznakowaniem w prawo, aż dojedziemy do leśnego parkingu przy drodze Częstochowa – Olesno (nr 494). Z parkingu możemy się udać się w lewo wąską dróżką na małą wycieczkę by zobaczyć stare zabudowania prażalni rud żelaza, w które, w ciekawy sposób wkomponowała się przyroda. Z parkingu przejeżdżamy drogę i dalej jedziemy malowniczą groblą, która kiedyś służyła do transportu wydobytej rudy. Po 2 km dojeżdżamy do drogi asfaltowej przy dawnej kopalni, skręcamy w lewo i jedziemy do drogi Wręczyła Wielka – Kłobuck (nr 492), dalej skręcamy w lewo, w kierunku Wręczycy Wielkiej.

 

Stadnina Koni „Hiromacja”

W pobliżu „Pensjonaciku Ogrody” znajduje się Stadnina Koni „Hiromacja”. Corocznie są organizowane Półkolonie Letnie dla dzieci od 7 do 15 lat. Podczas zajęć można nauczyć się jeździć konno od podstaw lub miło spędzić czas na jeżdżeniu końmi dla dzieci już zaawansowanych w technikach jazdy. Zajęcia mają charakter rekreacyjny, gdzie dzieci poprzez zabawę szkolą swoje umiejętności jazdy na koniach. Bardzo ważny jest też kontakt ze zwierzętami w stajni i bliskość natury.

Wypoczynek jest pod patronatem Śląskiego Kuratorium Oświaty i Wypoczynku i spełnia wszystkie wymagania wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Kadra wychowawcza półkolonii jest wykwalifikowana i doświadczona.

Zaplanowanych jest 8 turnusów, każdy z innym programem w zależności od umiejętności jedzieckich.

Każdy turnus trwa 5 dni: od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 – 16.00.
W każdym dniu półkolonii, uczestnik będzie brał udział w jednej solidnie przeprowadzonej nauce jazdy konnej. Jeżeli chciałby 2 lekcje jazdy konnej, istnieje taka możliwość po wcześniejszym zgłoszeniu i dodatkowej opłacie 30,00 zł za jazdę.

Będą także profesjonalne wykłady multimedialne z zakresu hipologii i jeździectwa, które poprowadzą instruktorzy naszej stajni, a także prace porządkowe w stajni, czyszczenie siodeł, pielęgnacja koni…

Podczas turnusu dzieci i młodzież będą miały zajęcia dodatkowe związane ze sztuką. Poprowadzi je Pani Agata Jackiewicz, która ma niezliczoną ilość pomysłów. Zdradzimy tylko, że będą zajęcia w glinie, gipsie, dzieci nauczą się same robić klej i naturalne farby z roślin, będą zajęcia ze sztuki kamuflażu, tworzenie instalacji przestrzennych, projektowanie strojów i pokaz mody na czerwonym dywanie itd…. Młodsze dzieciaki zabawią się w Indian…

Większość czasu dzieci spędzą na świeżym powietrzu, gdzie będą miały dużo zajęć ruchowych. W razie niepogody, stajnia posiada 2 duże sale. Zajęcia w glinie i gipsie będą odbywać się w kameralnej, starej stodole.

W czasie pobytu na półkoloniach, dzieci mają zapewnione pełne wyżywienie: śniadanie, obiad 2-daniowy, podwieczorek i napoje. Posiłki są świeże i bardzo smaczne.

Program każdego turnusu będzie inny i będzie zależał od wieku, zainteresowań, poziomu jazdy konnej Uczestników

Dwa turnusy tj: II i VI są zaplanowane dla samodzielnie jeżdżących dzieci, które ukończyły 9 lat i zostaną zakwalifikowane na turnus przez instruktorów naszej stajni. W czasie turnusu, każdy z uczestników odbędzie 1 profesjonalny trening z zaproszonym, doświadczonym trenerem jeździectwa
W piątek, na zakończenie każdego turnusu, o godz. 16.00 planujemy uroczyste zakończenie z udziałem rodzin, na którym dzieci pokażą nam swoje umiejętności jeździeckie, prace artystyczne…. otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Cennik za 1 turnus:
470,00 za turnus II i VI - dla jeźdźców zaawansowanych (Szkółkowicze – 430,00 zł)
420,00 zł za turnus półkolonii

Zniżki:
dla Szkółkowiczów naszej Stajni – 380,00 zł
dla Uczestników, którzy po raz kolejny biorą udział w półkoloniach naszej stajni – 400,00 zł
rodzeństwo – 400,00

Nie ma żadnych kosztów dodatkowych

Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na turnus decyduje kolejność zgłoszeń i wpłacenie zaliczki w wysokości 150,00 zł za turnus, która jest bezzwrotna, gdyż stanowi rezerwację miejsca w grupie półkolonijnej i blokuje miejsce innym dzieciom. W przypadku rezygnacji z udziału w półkoloniach, można na swoje miejsce znaleźć innego uczestnika i wówczas zaliczka nie przepada. Wpłaty można dokonać osobiście w stajni lub na konto.

Krystyna Pedryc,
+48 604-952-214
+48 606-808-216

Po za półkoloniami jest również stała oferta:

Profesjonalne treningi skokowe i ujeżdżania pod okiem wykwalifikowanych trenerów.
Jazda rekreacyjna na maneżu i w terenie pod okiem instruktora jeździectwa


W stajni prowadzą treningi Pan Paweł Przybyła i Pani Natalia Pyczak

Jazda dla początkujących (lonża)
Pierwsze lekcje zaczynają się od nauki czyszczenia i siodłania konia. Następnym etapem jest nauka jazdy konnej pod czujnym okiem instruktora, który prowadzi konia na lonży (parcianej taśmie), dzięki czemu początkujący jeździec może czuć się bezpiecznie i swobodnie. Lekcje te mają na celu wyćwiczenie równowagi i swobodnego dosiadu oraz zdobycie podstawowych umiejętności umożliwiających kierowanie koniem.

Jazdy maneżowe
Podczas jazd na maneżu, początkujący uczą się samodzielnie panować nad koniem, zaś bardziej doświadczeni jeźdźcy doskonalą umiejętności własne i konia. Jazdy maneżowe przygotowują również do skoków przez przeszkody.

Jazdy w terenie
Osoby samodzielnie jeżdżące, dobrze panujące nad koniem, mogą korzystać z wyjazdów w teren odbywający się po okolicznych lasach i polach. W czasie takich wycieczek można pokonywać nierówności terenu, skakać przez przeszkody znajdujące się na drodze oraz podziwiać przyrodę. Widoki naszych okolic są bardzo malownicze a ponadto łatwo spotkać zwierzęta: sarny, zające, bażanty, kuropatwy…a nawet lisy i małe liski

Hipoterapia
dla dzieci i dorosłych. Zajęcia prowadzi Pani Estera Kuban, która posiada wymagane uprawnienia. Wskazane jest zaświadczenie lekarskie z rozpoznaniem, ewentualnie skierowanie z zaleceniami. Proponujemy turnusy rehabilitacyjne, które dają najlepsze efekty lecznicze. Zajęcia z hipoterapii prowadzone są na Idolu - koniu huculskim, z czystym rodowodem, który jest małym czarodziejem i już po kilku jazdach widać efekty terapii.

Oprowadzanie dla dzieci
Dla milusińskich, do 8 roku życia proponujemy "oprowadzanki" na koniu trzymanym przez instruktora. Bardzo ważne jest początkowe "oswojenie" małego dziecka z koniem. Pierwszy pozytywny kontakt sprawia, że dzieci te tracą lęk przed dużo większym od nich zwierzęciem oraz nabierają odwagi i samodzielności, co przekłada się następnie na codzienne doznania.
Agroturystyka Pensjonacik Ogrody blisko Częstochowy tel 501 27 21 21

Strony InternetoweZaprojektowane przez Glob Net